contact

Dariusz Paluch
e-mail: darek.paluch@pathways.com.pl
tel: +48 602 215 616
Grzegorz Ciok
e-mail: grzegorz.ciok@pathways.com.pl
tel: +48 662 020 436
Pathways Polska Sp. z o.o.
e-mail:
szkolafacylitacji@pathways.com.pl
tel: +48 698 981 334